Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-04-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-28.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • brak opisów alternatywnych do zamieszczonych grafik,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tej samej zakładce,
  • mapa strony jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-20. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • widoczny fokus;
  • wyróżnione odnośniki;
  • ułatwienia dostępu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu, ul. Okrzei 4, 78-520 Złocieniec.

Miejsca parkingowe: przed budynkiem nie ma parkingu ani wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: budynek przedszkola jest piętrowy. Budynek posiada jedno wejście główne, które wyposażone zostało w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Podjazd posiada poręcze. Budynek posiada dodatkowo kilka wyjść ewakuacyjnych.

Dostępność komunikacyjna budynku: w budynku nie ma windy. Schody wyposażone są w poręcze. Ciągi komunikacyjną są szerokie. Sekretariat i pomieszczenie dyrektora znajdują się na I piętrze w budynku. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podmiot nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille?a.

Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury początku oraz końca schodów.

Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu, ul. E. Orzeszkowej 2, 78-520 Złocieniec.

Miejsca parkingowe: przed budynkiem nie ma parkingu ani wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: budynek przedszkola jest piętrowy. Budynek posiada jedno wejście główne, które wyposażone zostało w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Podjazd posiada poręcze. Budynek posiada dodatkowo kilka wyjść ewakuacyjnych oraz 5 wyjść bezpośrednio z sal dydaktycznych. .

Dostępność komunikacyjna budynku: w budynku nie ma windy. Schody wyposażone są w poręcze. Ciągi komunikacyjną są szerokie. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podmiot nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille?a.

Dostosowania: zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury początku oraz końca schodów.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących

Komunikacja osób niesłyszących lub słabosłyszących: podmiot nie posiada pętli indukcyjnych. W podmiocie nie można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. Zgłoszenie o potrzebie zapewnienia usługi tłumacza języka migowego dokonuje się poprzez złożenie ?Wniosku o zapewnienie dostępności\" i wysłanie go na adres siedziby podmiotu lub na adres e-mail: przedszkolezlocieniec@wp.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Jaśkiewicz 16-05-2024 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Janda 16-05-2024
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Jaśkiewicz 16-05-2024 14:41